NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XƏMSƏ”SİNDƏ TƏBİƏT LEKSİKASI
Elm və təhsil

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XƏMSƏ”SİNDƏ TƏBİƏT LEKSİKASI

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərləri təbiət leksikası vahidləri ilə zəngindir. Fars dilində ilk “Xəmsə” qələmə alan şairin əsərlərində zoonim və fitonimlər daha çox işlənir. “Xəmsə”ni təşkil edən “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” poemalarında yer a...
Davamını oxumaq üçün zəhmət olmasa abunə olun!