• 2024-04-19 18:51:39

Tarixi şəxsiyyətlər

Peşəkarlıq, səmimiyyət və qayğıkeşlik örnəyi
Tarixi şəxsiyyətlər

Peşəkarlıq, səmimiyyət və qayğıkeşlik örnəyi

Akademik Zərifə Əliyeva yüksək keyfiyyətləri ilə insanların rəğbətini və məhəbbətini qazanıb Oftalmologiya elminin inkişafında müstəsna x...

Görkəmli alim, gözəl insan, xeyirxah əməllər sahibi
Tarixi şəxsiyyətlər

Görkəmli alim, gözəl insan, xeyirxah əməllər sahibi...

15 aprel dünyaşöhrətli oftalmoloq-alim, ictimai xadim, akademik Zərifə Əliyevanın anım günüdür Sadə, xoşxasiyyət insan, pe...

Ömrünü xalqa həsr edən görkəmli oftalmoloq-alim
Tarixi şəxsiyyətlər

Ömrünü xalqa həsr edən görkəmli oftalmoloq-alim

Azərbaycanın görkəmli oftalmoloq alimi Zərifə xanım Əliyeva XX əsrin ortalarında tibb elmində inqilabi kəşflərə imza atmışdır. Ötən əsrin 40...

Nəriman Nərimanov irsinin tədqiqi tarixindən
Tarixi şəxsiyyətlər

Nəriman Nərimanov irsinin tədqiqi tarixindən

“Nəriman Nərimanov öz dövrünün, yaşadığı mühitin çərçivəsində böyümüş görkəmli simadı...

Neft milyonçusu - Ağa Musa Nağıyev
Tarixi şəxsiyyətlər

Neft milyonçusu - Ağa Musa Nağıyev

Bu gün neft və milyonlar səltənətinin məşhur milyonçularından olan Ağa Musa Nağıyevin vəfatından 105 il ötür. Nağıyev 70 illik h...

Üçrəngli bayrağımızın ideya müəllifi
Tarixi şəxsiyyətlər

Üçrəngli bayrağımızın ideya müəllifi

Türkçülüyün görkəmli fikir dühalarından olan Yusuf Akçura deyirdi: "Əli bəy Hüseynzadənin şairan...

Dünya elminin parlaq siması
Tarixi şəxsiyyətlər

Dünya elminin parlaq siması

Ayın görünən tərəfindəki krater Nəsirəddin Tusinin adını daşıyır stedadın möcüzələri... Adətən əfsanəvi insanların qurub yaratd...

Əsgəran savaşının qəhrəmanı - Azərbaycanın istiqlal şəhidi
Tarixi şəxsiyyətlər

Əsgəran savaşının qəhrəmanı - Azərbaycanın istiqlal şəh...

Həbib bəy Səlimov 1881-ci il fevralın 8-də İrəvan şəhərində dünyaya gəlib. Atası Yusif bəy İrəvan quberniyasında məhkəmə iclasçısı vəzifəs...

Xalqının hürriyyəti arzusu ilə yaşamış istiqlal mücahidi
Tarixi şəxsiyyətlər

Xalqının hürriyyəti arzusu ilə yaşamış istiqlal mücahid...

Xalqımızın müstəqillik idealının gerçəkləşməsində böyük xidmətləri olan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından bir...

Ömrünün 40 ilini xalqın maariflənməsinə həsr edən ziyalı
Tarixi şəxsiyyətlər

Ömrünün 40 ilini xalqın maariflənməsinə həsr edən ziyal...

Firudin bəy Köçərli yazırdı ki, "bir qövm və tayfa elmsiz və mərifətsiz olsa, bir o qədər ədəbiyyatı zəif və biməzmun olacaqdır....

Xeyriyyəçilik missiyası
Tarixi şəxsiyyətlər

Xeyriyyəçilik missiyası

Şərqin ilk mesenatı, Azərbaycan milli burjuaziyasının ən parlaq simalarından biri, böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz&...

ƏFSANƏVİ SƏRKƏRDƏ, UNUDULMAZ QƏHRƏMAN
Tarixi şəxsiyyətlər

ƏFSANƏVİ SƏRKƏRDƏ, UNUDULMAZ QƏHRƏMAN

İkinci Dünya müharibəsi ən dəhşətli, qanlı, dağıdıcı müharibə kimi tarixin yaddaşına həkk olunub. Alman faşizminə qarşı aparılan ö...

Hərb tariximizin görkəmli nümayəndəsi
Tarixi şəxsiyyətlər

Hərb tariximizin görkəmli nümayəndəsi

General İsmayıl xan Kəngərli – Naxçıvanski 90 illik ömrünün 69 ilini hərb sənətinə həsr edib “...Vadiyə daxil ola...

Azərbaycan xalqının görkəmli nümayəndəsi
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan xalqının görkəmli nümayəndəsi

Əziz Əliyev tarixdə öz imzası olan şəxsiyyətlərdəndir "Əlbəttə, o, vaxtilə məruz qaldığı repressiyalara görə son illərdə çox ...

Onun parlaq xatirəsi unudulmur
Tarixi şəxsiyyətlər

Onun parlaq xatirəsi unudulmur

Yaşasaydı 112 yaşı tamam olacaqdı. Tale ona 87 illik ömür payı ayırdı. Həyatının 70 ilini ölkəmizdə kütləvi informasiya vasitələri...

Əfsanəvi qəhrəman
Tarixi şəxsiyyətlər

Əfsanəvi qəhrəman

"Son nəfəsimədək vuruşacam, ölsəm də qəhrəmantək öləcəm". Bu sözləri Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, Azərbaycan xalqının tarixi qəh...

Mətbuat fədaisi
Tarixi şəxsiyyətlər

Mətbuat fədaisi

Nəsir İmanquliyev mətbuatla xalqı maarifləndirmək yolunda bir məktəb yaratdı Yenə xatirələr çözələndi, tələbəlik illərini, o illərin ya...

Azərbaycan tarixşünaslığının cəfakeş tədqiqatçısı
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan tarixşünaslığının cəfakeş tədqiqatçısı...

Ziya Bünyadovun xalqına sonsuz məhəbbəti onun elmi əsərlərində də özünü göstərir Hər bir cəmiyyətin öncülləri mə...

O, təbiəti sevib sevdirdi
Tarixi şəxsiyyətlər

O, təbiəti sevib sevdirdi

Həsən Əliyev bütün dünyada ekologiya elmləri sahəsində güclü nəzəriyyəçi və böyük mütəxəssis kimi tanın...

Azərbaycan ictimai fikrinin böyük nümayəndəsi
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan ictimai fikrinin böyük nümayəndəsi

Onu ən böyük türkçü ideoloqlardan hesab edirlər. Azərbaycan ədəbi-mədəni, elmi-siyasi fikir tarixinin nümayəndələrində...

İstiqlal mücahidi – Fətəli Xan Xoyski
Tarixi şəxsiyyətlər

İstiqlal mücahidi – Fətəli Xan Xoyski

"Taxta parçalarından yaranmış gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə etmək lazım idi ki, dağa-daşa çarpmadan onu fırtına yatanad...

Sirli general – Kərim Kərimov
Tarixi şəxsiyyətlər

Sirli general – Kərim Kərimov

Tarixə kosmos əsri kimi daxil olan XX əsrdə yüzlərlə mühəndisin, hərbçinin, təyyarəçinin, kosmonavtın adı tarixləşib. Onların ...