• 2023-04-02 08:58:37

Tarixi şəxsiyyətlər

El bilir ki, sən mənimsən Azərbaycan!
Tarixi şəxsiyyətlər

El bilir ki, sən mənimsən Azərbaycan!

Mən bir uşaq, sən bir ana Odur ki, bağlıyam sana. Hansı səmtə, hansı yana Hey uçsam da yuvam sənsən. Elim, günüm, obam sə...

Mən bir susmaz duyğuyam ki...
Tarixi şəxsiyyətlər

Mən bir susmaz duyğuyam ki...

Mən bir solmaz yarpağam ki, çiçəkləri bəzərəm, Mən bir susmaz duyğuyam ki, ürəkləri gəzərəm. Bahar oğlu idi Cəfər, bəlkə elə...

Azərbaycanın ilk təyyarəçi qadını - Leyla Məmmədbəyova
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycanın ilk təyyarəçi qadını - Leyla Məmmədbəyova...

Dünyanın əksər ölkələrində hər il 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd olunur. Qadınların bayramı üçün məh...

Görkəmli mütəfəkkir, alim, ictimai-siyasi xadim
Tarixi şəxsiyyətlər

Görkəmli mütəfəkkir, alim, ictimai-siyasi xadim

Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər, fəqət, qul olmazlar. Əli bəy Hüseynzadə. Azərbaycan milli mətbuatının əsas inkişaf yolu və fo...

Hər aşiqə öz istədiyi yarı gözəldir...
Tarixi şəxsiyyətlər

Hər aşiqə öz istədiyi yarı gözəldir...

Mən əsiri eşqiyəm öz xalqımın, öz yurdumun, Sevməyən öz xalqını, öz yurdunu divanədir. Bu, bir Vətən, millət sevdalısı, aş...

Böyük mütəfəkkir, yazıçı-dramaturq, jurnalist - Mirzə Cəlil
Tarixi şəxsiyyətlər

Böyük mütəfəkkir, yazıçı-dramaturq, jurnalist - Mirzə C...

O, Azərbaycan ədəbi mühitinin qeybdən doğan günəşi, cəmiyyətin aynası, cəhalətin,  avamlığın, savadsızlığın hakim olduğu bir dövr&...

General Həbib bəy Səlimov
Tarixi şəxsiyyətlər

General Həbib bəy Səlimov

Həbib bəy Səlimov 1881-ci il fevralın 8-də İrəvan şəhərində dünyaya gəlib.  Atası Yusif bəy İrəvan quberniyasında məhkəmə iclasçısı o...

Dünyaşöhrətli bəstəkar - Qara Qarayev
Tarixi şəxsiyyətlər

Dünyaşöhrətli bəstəkar - Qara Qarayev

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri də Qara Qarayevdir. O, 1918-ci il fevral ayının 5-də Bakı şəhərində məşhur...

Süni intellekt sahəsində qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, dünyaşöhrətli azərbaycanlı alim
Tarixi şəxsiyyətlər

Süni intellekt sahəsində qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi...

Onun uğur formulu belə idi: qabiliyyət, zəhmət və israr. Hər zaman deyirdi ki, XXI əsrin inkişaf fəlsəfəsi bilikdir. Yüksək biliyə sahib olan kəs...

Ədəbiyyatşünas alim, pedaqoq, tədqiqatçı - Firudin bəy Köçərli
Tarixi şəxsiyyətlər

Ədəbiyyatşünas alim, pedaqoq, tədqiqatçı - Firudin bəy ...

Firudin bəy Köçərli 26 yanvar 1863-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olub. 1872-1876-cı illərdə Şuşada Mirzə Kərim Münşinin mədrəsə ...

Neft və milyonlar səltənəti Xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev
Tarixi şəxsiyyətlər

Neft və milyonlar səltənəti Xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin...

O, Azərbaycanın görkəmli ictimai xadimi, ölkənin neft sənayesinin banilərindən biri olmaqla yanaşı, həm də xeyriyyəçi idi. Milli kadr...

İri axarlı çaylara bənzər poeziya
Tarixi şəxsiyyətlər

İri axarlı çaylara bənzər poeziya

Nazim Hikməti bu zirvəyə qaldıran hər sözü uyğun bir biçimdə demək bacarığı idi Gelsene dedi bana, Kalsana dedi bana, Gü...

Unudulmaz elm xadimi, dahi şəxsiyyət
Tarixi şəxsiyyətlər

Unudulmaz elm xadimi, dahi şəxsiyyət

“Alimləri eşidin, çünki onlar dünyanın çırağı, axirətin nurudurlar". Məhəmməd əleyhissalam. Ulu Tanrı yaratdı...

ATATÜRKÜN YAXIN SİLAHDAŞI
Tarixi şəxsiyyətlər

ATATÜRKÜN YAXIN SİLAHDAŞI

Milli, siyasi fikir tariximizdə adı fəxrlə, qürurla çəkilən şəxsiyyətlərdən biri olan Əhməd bəy Ağaoğlu 1869-cu ilin dekabr ayında Şuşa şə...

İstiqlal və demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparan ictimai xadim
Tarixi şəxsiyyətlər

İstiqlal və demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparan...

Şərqdə ilk parlamentli və demokratik dövlət quruluşu kimi tarixə yazılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında, təşəkkül tapma...

Milli Mətbuatımızın banisi - Həsən bəy Zərdabi
Tarixi şəxsiyyətlər

Milli Mətbuatımızın banisi - Həsən bəy Zərdabi

Azərbaycan xalqının maariflənməsi yolunda böyük mübarizələrdən, təhdidlərdən, keçmişdi. Amma bir an olsun öz məsləkindən, ə...

Mirzə Şəfi nəğmələri
Tarixi şəxsiyyətlər

Mirzə Şəfi nəğmələri

Mirzə Şəfi Vazeh 1794-cü ildə Gəncə şəhərində Cavad xanın dövründə memar olmuş Kərbəlayi Sadığın ailəsində doğulmuşdur. Doğum tarixi də...

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi...

Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov 22 noyabr 1922-ci ildə Gəncədə anadan olub. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun və Boris Zeydmanın sinfində oxuyub. ...

BÖYÜK VƏTƏNDAŞ, YAZIÇI, İCTİMAİ XADİM
Tarixi şəxsiyyətlər

BÖYÜK VƏTƏNDAŞ, YAZIÇI, İCTİMAİ XADİM

28 OKTYABR MİRZƏ İBRAHİMOVUN ANADAN OLDUĞU GÜNDÜR "Onun qələmi həmişə cilalı, parlaq,  kəsərli, heç vaxt qınına salınmay...

Məni öldürsələr də, mən yaşaram...
Tarixi şəxsiyyətlər

Məni öldürsələr də, mən yaşaram...

24 oktyabr  Hüseyn Cavidin  doğum günüdür Kim ki, eşq atəşilə oldu hədər, Onu yandırmaz öylə atəşlər. Mən...

Tarixə yazılan insanlar
Tarixi şəxsiyyətlər

Tarixə yazılan insanlar

Humanistlik, mərdlik, igidlik... Bu xüsusiyyətlər hamısı insanla bərabər doğulur, vaxtı, zamanı gələndə özünü mütləq bür...

Azərbaycan musiqisinin böyük sənətkarı
Tarixi şəxsiyyətlər

Azərbaycan musiqisinin böyük sənətkarı

Azərbaycan həm təbii, həm də milli-mədəni sərvətləri ilə zəngin bir ölkədir. Tanrı dünyanın bütün gözəl nemətlərindən bu d&ou...