ELAN
Reklam və elanlar

ELAN

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ  aşağıdakı kafedralar üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

"Avtomatika və informasiya

texnologiyaları" kafedrası    - baş müəllim - 1 yer

 

"Xarici dillər" kafedrası          - dosent - 1 yer

                                                  - baş müəllim - 1 yer

Sənədlərin təqdim olunması bu elan dərc edildiyi tarixdən 1 ay müddətindədir.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin 401 nömrəli 07 avqust 1996-cı il tarixli "Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında" Əsasnaməyə uyğun olaraq elan olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində qəbul edilir.

Sənədlər təlimata uyğun olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

Ünvan: Gəncə şəhəri, Ş.İ.Xətai pr. 103, AZ - 2011

Əlaqə telefonu: 022-257-56-29

REKTORLUQ.

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ Azərbaycan Texniki Universiteti aşağıdakı boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Kafedra müdiri vəzifələri

1.         Kibertəhlükəsizlik   kafedra müdiri

2.         Elektrotexnika          kafedra müdiri

3.         Xüsusi texnologiyalar və

avadanlıqlar kafedra müdiri

4.         Radiotexnika və

telekommunikasiya kafedra müdiri

5.         Nəqliyyat logistikası və

hərəkətin təhlükəsizliyi      kafedra müdiri

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05.02.2018-ci il tarixli,     F-100 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş "Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması" qaydalarına və Azərbaycan Texniki Universitetinin 27 dekabr 2022-ci il tarixli Elmi Şura iclasında qəbul olunmuş "Akademik strukturda seçkilərin keçirilməsi üzrə meyar və tələblər"ə uyğun olaraq, elan olunduğu gündən etibarən 1 ay müddətində qəbul edilir.

Ünvan: 370602, Bakı şəhəri, H.Cavid pr.-25.

REKTORLUQ.