BİLDİRİŞ
Reklam və elanlar

BİLDİRİŞ

ABADLAŞDIRMA VƏ PARK-BAĞ TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFI DEPARTAMENTİNİN YAŞILLAŞDIRMA TƏSƏRRÜFATI BİRLİYİ tərəfindən Bakı şəhərində yaşıllıq sahələri üçün tələb olunan əkin materiallarının, gübrələrin və pestisitlərin satın alınması üzrə keçiriləcək tenderdə malgöndərənin müraciəti əsasında tender təkliflərinin son təqdim olunma tarixi və vaxtı 16 oktyabr 2023-cü il saat 17:00-dan 19 oktyabr 2023-cü il tarixinədək, zərflərin açılış tarixi 17 oktyabr 2023-cü il saat 10:00-dan 20 oktyabr 2023-cü il saat 10:00 tarixinədək uzadılmışdır.