ELAN
Reklam və elanlar

ELAN

 "Azmetko Kompleks Sazlama və Avtomatlaşdırma" ASC səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı 07 iyun 2022-ci il tarixində "Zoom" proqramı vasitəsilə ON-LINE rejimdə keçiriləcək. Yığıncaq saat 14:00-da başlayacaq.

İDENTİFİKASIYA KODU: 9475036984

PAROL: azmetco

Yığıncağın gündəliyi:

1. "Azmetko KSA" ASC-nin 2021-ci il üzrə fəaliyyətinə dair illik hesabatın təsdiq edilməsi.

2. "Azmetko KSA" ASC-nin 2021-ci il üzrə illik mühasibat balansının təsdiq edilməsi.

3. 2021-ci ilin yekunlarına görə mənfəətin bölüşdürülməsi, o cümlədən, onların məbləği, ödənilmə qaydası, forması və müddətinin müəyyənləşdirilməsi.

4. İstismarda olan köhnə nəqliyyat vasitələrinin, avadanlıqların satılması, lazım olarkən yeniləri ilə əvəz edilməsi.

Əlaqə telefonu: (+994 12) 450 95 66

Cəmiyyətin yerləşdiyi ünvan: Bakı şəhəri, Ramana qəsəbəsi, Əmir Bağırov 63.