• 2023-06-06 17:33:27

Tarix

ULU ÖNDƏRİN GƏNCƏYƏ SƏFƏRİ QƏTİYYƏT VƏ CƏSARƏT NÜMUNƏSİ İDİ
Tarix

ULU ÖNDƏRİN GƏNCƏYƏ SƏFƏRİ QƏTİYYƏT VƏ CƏSARƏT NÜMUNƏSİ...

Gəncə hadisələri məhz ölkədə son həddə çatmış böhranın, cəbhə bölgələrində bir-birinin ardınca baş vermiş uğursuzluqların, hakim...

Şərqdə ilk demokratik respublika dövlətçiliyimiz tarixində dərin iz qoydu
Tarix

Şərqdə ilk demokratik respublika dövlətçiliyimiz tarixi...

1917-ci ilin fevralında Rusiyada monarxiya rejimi devrildi. Müvəqqəti hökumət isə uzun müddət hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci ilin o...

ERMƏNİ SAXTAKARLIĞI, UYDURMA TARİX
Tarix

ERMƏNİ SAXTAKARLIĞI, UYDURMA TARİX

Ermənistan bu il aprelin 24-də qondarma erməni "soyqırımının" növbəti ildönümünü" qeyd edir. Hər dəfə də bu qo...

AĞDABAN tariximizin qanlı səhifəsi
Tarix

AĞDABAN tariximizin qanlı səhifəsi

Kəlbəcər sülh yolu ilə azad olunmalıdır. Əgər bu mümkün olmasa bütün imkanlarımızdan, gücümüzdən istifadə edib...

Azərbaycanın zəfər tarixi
Tarix

Azərbaycanın zəfər tarixi

Azərbaycan Ordusunun parlaq tarixi qələbələrindən olan şanlı Aprel döyüşlərindən 7 il ötür. 2016-cı il aprelin 2-də Ermənistan sil...

TARİXİMİZİN QANLI SƏHİFƏSİ
Tarix

TARİXİMİZİN QANLI SƏHİFƏSİ

Çar Rusiyası, daha sonra isə SSRİ rəhbərlərinin himayədarlığı ilə Azərbaycan torpaqlarının zaman-zaman ermənilərə verilməsi nəticəsində doğma t...

Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı cinayətlərinin 105-ci ili tamam olur
Tarix

Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı cinayətlərinin 105-c...

1917-ci il fevralında Rusiya imperiyasının süqutundan sonra yaranan Müvəqqəti hökumət həmin ilin martın 3-də Cənubi Qafqazın idarə olun...

Qərbi Azərbaycanda erməni terroru mərhələ-mərhələ aparılıb
Tarix

Qərbi Azərbaycanda erməni terroru mərhələ-mərhələ aparı...

Ermənilərin 1885 -ci ildə Vyanada "Armenakan", 1886-cı ildə Cenevrədə "Hnçak", 1890-cı ildə Tiflisdə yaratdıqları "Daş...

Tarixi faciəyə siyasi-hüquqi qiymət verən fərman
Tarix

Tarixi faciəyə siyasi-hüquqi qiymət verən fərman

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərmanına imza atdığı vaxtdan 25 il keçir. Bu fərmanın erməni...

Yaddaşımıza əbədi həkk olunan soyqırımı
Tarix

Yaddaşımıza əbədi həkk olunan soyqırımı

Türkiyə Son iki yüz ildə Azərbaycan tarixinə bir çox şanlı səhifələrlə yanaşı, faciələr və soyqırımları, müsibətlərlə dolu s...

ERMƏNİ VANDALİZMİ
Tarix

ERMƏNİ VANDALİZMİ

Azərbaycan torpaqlarına köçürülmüş ermənilər öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçün 1905-ci il...

1918-ci ildə Qərbi Azərbaycanda erməni terroru və onun acı nəticələri
Tarix

1918-ci ildə Qərbi Azərbaycanda erməni terroru və onun ...

Erməni daşnakları öz havadarlarının təhriki ilə 1918-ci ildə Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımıza qarşı amansız vəhşiliklər törətmiş, q...

NOVRUZUMUZU GÖYÇƏMİZDƏ QEYD EDƏK
Tarix

NOVRUZUMUZU GÖYÇƏMİZDƏ QEYD EDƏK

XIX əsrin 20-30-cu illərindən etibarən Cənubi Qafqaza köçürülən ermənilər bir müddət sonra azərbaycanlıları təhdid etməyə, ...

Dahi Nizaminin milli mənşəyini saxtalaşdırmaq cəhdi
Tarix

Dahi Nizaminin milli mənşəyini saxtalaşdırmaq cəhdi...

İranın molla rejimi bütün dövrlər üçün təhlükəli fiqur olmuşdur. Təkcə öz xalqını deyil, qonşu millətləri də...

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin milli mənsubiyyətinin İran tərəfindən saxtalaşdırılması yolverilməzdir
Tarix

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin milli mənsubiyy...

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyatı və mənşəyi haqqında İranın daimi olaraq  təhriflərə yol verməsi, onu  "fars şairi" ...

Tariximizin ən qiymətli daş yaddaşı
Tarix

Tariximizin ən qiymətli daş yaddaşı

Qarabağın dilbər guşəsi, muğam mərkəzi, mənəvi dəyərləri, görkəmli alimləri, qəhrəman oğulları ilə məşhur olan Ağdam rayonu Kiçik Qafqaz d...

DÖVLƏT SUVERENLİYİ: Qərbi Azərbaycan kontekstində tarixi-hüquqi-siyasi təhlil
Tarix

DÖVLƏT SUVERENLİYİ: Qərbi Azərbaycan kontekstində tarix...

(əvvəli 10, 11 və 12 mart tarixli saylarımızda) Zəngəzurun Ermənistana verilməsi Qərbi Azərbaycan ərazisindəki tarixi torpaqların süni şəki...

DÖVLƏT SUVERENLİYİ: Qərbi Azərbaycan kontekstində tarixi-hüquqi-siyasi təhlil
Tarix

DÖVLƏT SUVERENLİYİ: Qərbi Azərbaycan kontekstində tarix...

(əvvəli 10 və 11 mart tarixli sayımızda) 1919-cu il noyabrın 23-də Azərbaycanın Baş naziri N.Usubbəyov və Ermənistanın Baş naziri A.Xatisov öl...

DÖVLƏT SUVERENLİYİ: Qərbi Azərbaycan kontekstində tarixi-hüquqi-siyasi təhlil
Tarix

DÖVLƏT SUVERENLİYİ: Qərbi Azərbaycan kontekstində tarix...

(əvvəli 10 mart tarixli sayımızda) İki əsr boyunca həm çar, həm də bolşevik hakimiyyəti illərində xarici ölkələrdən ermənistanlaşdırılm...

DÖVLƏT SUVERENLİYİ: Qərbi Azərbaycan kontekstində tarixi-hüquqi-siyasi təhlil
Tarix

DÖVLƏT SUVERENLİYİ: Qərbi Azərbaycan kontekstində tarix...

Müasir Azərbaycan dövləti Azərbaycan Cümhuriyyətinin varisi olaraq uzun əsrlərdən bəri siyasi şüuru və dövlətçilik ənə...

Tarixi haqqımız
Tarix

Tarixi haqqımız

Erməni vandalları əsrlər boyu Azərbaycan tarixini təhrif edib saxtalaşdırmağa çalışsalar da öz istəklərinə nail ola bilməyəcəklər. Tarix b...

Xocalı - etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin təzahürü
Tarix

Xocalı - etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin təzah...

Ermənilərin tarix boyu azərbaycanlılara qarşı apardığı etnik təmizləmənin ən ağır forması heç şübhəsiz ki, Xocalı soyqırımıdır. 1992-ci il...