Şərqşünaslıq İnstitutunda seminar: Türk ədəbiyyatının tarixi inkişaf mərhələləri
Mədəniyyət

Şərqşünaslıq İnstitutunda seminar: Türk ədəbiyyatının tarixi inkişaf mərhələləri

AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda fəlsəfə və elmlər doktorluğu üzrə təhsil alan doktorant və dissertantlar üçün seminarlar davam edir.

"Respublika" xəbər verir ki, bu barədə  institutdan məlumat verilib.

Fevralın 12-də keçirilən növbəti seminarda institutun Türk filologiyası şöbəsinin müdiri Səriyyə Gündoğdu “Türk ədəbiyyatının tarixi inkişaf mərhələləri (V-XX əsrlər arası)” mövzusunda məruzə edib.

S.Gündoğdu bildirib ki, ədəbiyyat tarixi mədəniyyət tarixinin mühüm bir hissəsidir. Çünki bir millətin əsrlərdən bəri keçdiyi yolu, onun duyğu, düşüncə və həyat tərzini ədəbi mətnlər vasitəsilə tədqiq edən canlı salnamədir. Bu gün türk ədəbiyyatını anlamaq və düzgün şərh etmək üçün onun tarixini bilmək vacibdir. Şərqşünas alim bu mənada seminarın institutun doktorant və dissertantlarının V-XX əsrlər arası türk ədəbiyyatının tarixi inkişaf mərhələlərini öyrənmələri baxımından faydalı olacağını qeyd edib. Seminarda türk şifahi xalq ədəbiyyatından Cümhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatına qədərki dövrlər haqqında məlumat verilib.