Reklam və elanlar

"Şəmkirsərnişinnəqliyyat" ASC-nin 2021-ci il üzrə GƏLİR VƏ XƏRC HESABATI

1. Əsas əməliyyat gəliri 89871,86

2. Satışa maya dəyəri (istehsal xərci) 98293,50

3. Ümumi mənfəət (zərər) -8421,64

4. Sair əməliyyat gəliri 10011,40

5. İnzibati xərclər 2038,37

6. Sair əməliyyat xərcləri: 23060,31

7. Əməliyyat mənfəəti (zərər) -23508,92