QƏRB VƏ ŞƏRQ MƏDƏNİYYƏTLƏRİ KONTEKSTİNDƏ DİN MÜNASİBƏTLƏRİ
Mədəniyyət

QƏRB VƏ ŞƏRQ MƏDƏNİYYƏTLƏRİ KONTEKSTİNDƏ DİN MÜNASİBƏTLƏRİ

Mədəniyyət düşünən və yaradan varlıq olan insanın mövcudluğu, onun daxili-mənəvi aləminin özünüifadəsi və parlaq görünən aynasıdır. Mədəniyyət bir növ insanın sirli-sehrli dünyası, fəal yaradıcı insanın özünü reallaşdırma və qiymətləndirmə bacarığı və qabiliyyəti, bio-sosial bir fenom...
Davamını oxumaq üçün zəhmət olmasa abunə olun!