MİLLİ MƏTBUATIMIZDA HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ ƏNƏNƏLƏRİ DAİM YAŞAYACAQ
Sosial həyat

MİLLİ MƏTBUATIMIZDA HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ ƏNƏNƏLƏRİ DAİM YAŞAYACAQ

...O, zəmanəsinin ağıllı və zirək adamları olan babasından və atasından ədəb-ərkan öyrənmiş, təhsilə böyük maraq göstərmiş, həyata açıq gözlə baxmış, gənc yaşından dünyəvi insan kimi yetişməyi qarşıya məqsəd qoymuşdu. Zərdabdan gəlib Şamaxıda ibtidai təhsil aldığı rus məktəbində qazandığı müvəffəqiyyətə g&o...
Davamını oxumaq üçün zəhmət olmasa abunə olun!