Azərbaycan xalqının mədəni irsinin bir parçası olan Təpəbaşı məhəlləsi qorunub saxlanılmalı, bu dağıntı dayandırılmalıdır
Tarix

Azərbaycan xalqının mədəni irsinin bir parçası olan Təpəbaşı məhəlləsi qorunub saxlanılmalı, bu dağıntı dayandırılmalıdır

Azərbaycan xalqının tarixində XIX-XX əsrin əvvəlləri müstəsna yer tutur. Qafqazda baş verən hadisələr nəticəsində Azərbaycan torpaqları məhz həmin dövrdə Şimali və Cənubi Azərbaycan olmaqla iki yerə bölüşdürülmüşdür. Azərbaycan xalqına məxsus ərazilər işğal olunmuş, xalqımızın əsrlərlə yaratdığı tarixi-mədəni...
Davamını oxumaq üçün zəhmət olmasa abunə olun!