AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ aşağıdakı kafedralar üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Reklam və elanlar

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ aşağıdakı kafedralar üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

1.         Maşın mühəndisliyi və logistika                     Dosent - 1 yer

                                                                                   Baş müəllim - 3 yer

2.         Yüngül sənaye mühəndisliyi və dizayn          Baş müəllim - 2 yer

3.         Turizm sənayesinin təşkili və ekologiya         Professor - 1 yer

                                                                                   Dosent - 1 yer

                                                                                   Baş müəllim - 1 yer

4.         Qida mühəndisliyi və ekspertiza                    Dosent - 2 yer

5.         Ümumi və tətbiqi riyaziyyat                            Baş müəllim - 1 yer

6.         Menecment                                                    Baş müəllim - 2 yer

7.         Marketinq                                                       Baş müəllim - 1 yer

                                                                                   Assistent - 1 yer

8.         İctimai elmlər və multikulturalizm                   Baş müəllim - 2 yer

9.         Xarici dillər                                                      Baş müəllim - 1 yer

                                                                                    Müəllim - 1 yer

10.      İnzibati idarəetmə və kommersiya                    Kafedra müdiri - 1 yer

                                                                                     Dosent - 1 yer

                                                                                      Baş müəllim - 1 yer

11.      Ümumi və tətbiqi fizika                                        Baş müəllim - 1 yer

12.      Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya   Dosent - 1 yer

                                                                                       Baş müəllim - 1 yer

13.      Avtomatika və informasiya texnologiyaları        Baş müəllim - 2 yer

                                                                                     Assistent - 1 yer

14.      Kimya və metallurgiya mühəndisliyi                  Dosent - 1 yer

Sənədlərin təqdim olunması bu elan dərc edildiyi tarixdən 1 ay müddətindədir.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin F-100 nömrəli 05 fevral 2018-ci il tarixli "Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması qaydaları" və 401 nömrəli 07 avqust 1996-cı il tarixli "Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında" Əsasnaməyə uyğun olaraq elan olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində qəbul edilir.

Sənədlər təlimata uyğun olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

Ünvan: Gəncə şəhəri, Ş.İ.Xətai pr. 103, AZ - 2011

Əlaqə telefonu: 022-257-56-29

REKTORLUQ.