Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
Reklam və elanlar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti "Yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki servis", "Texniki mexanika və qrafika" kafedralarının müdiri vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Mövcud "Qaydalar"ın tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana təqdim etmək lazımdır:

Ünvan: Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450, tel.: (022) 266-00-56, 266-89-57.

REKTORLUQ.