Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələrin tutulması üçün  MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Reklam və elanlar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələrin tutulması üçün  MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya    assistent 1 yer

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı      kafedra müdiri, baş müəllim 2 yer

Aqrobiznes və menecment     baş müəllim 2 yer, assistent 1 yer

Aqrokimya      baş müəllim 2 yer

Bağçılıq           dosent (elmi adı olmayan) 1 yer, baş müəllim 2 yer

Biologiya         dosent 1 yer, dosent (elmi adı olmayan) 1 yer, baş müəllim 1 yer

Bitki mühafizəsi           dosent 1 yer

Bitkiçilik           baş müəllim 2 yer

Dillər    baş müəllim 4 yer, müəllim 2 yer

Ekologiya        baş müəllim 3 yer

Fizika və riyaziyyat     dosent 1 yer, dosent (elmi adı olmayan) 1 yer

Gigiyena və qida təhlükəsizliyi            assistent 1 yer

Heyvandarlıq məhsullarının istehsal

texnologiyası   baş müəllim 1 yer

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi         baş müəllim 1 yer

İctimai fənlər   dosent 2 yer, baş müəllim 4 yer

İnformasiya texnologiyaları     dosent 1 yer

Kənd təsərrüfatı texnikası və texniki servis    baş müəllim 1 yer, assistent 1 yer

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi

və yemləndirilməsi      baş müəllim 1 yer, assistent 1 yer

Kimya  baş müəllim 1 yer

Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə  dosent (elmi adı olmayan) 1 və 0.5 yer, baş müəllim 4 yer, assistent 1 yer

Marketinq        baş müəllim 4 yer

Meliorasiya və hidrotexniki qurğular   assistent 2 yer

Meşəçilik         dosent (elmi adı olmayan) 0.5 yer

Mühasibat uçotu və audit        dosent (elmi adı olmayan) 0.5 yer

Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertizası dosent 1 yer, assistent 1 yer

Terapiya, mamalıq və cərrahiyyə       dosent 1 yer, baş müəllim 1 yer

Torpaqşünaslıq            assistent 1 yer

Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya         baş müəllim 2 yer

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər "Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim və kafedra müdiri vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında Əsasnamə"yə uyğun olaraq elan olunduğu gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.

Gəncə şəhəri, Atatürk pr.450, tel: (022) 266-00-56, 266-89-57.

REKTORLUQ.