Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Digər xəbərlər

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün MÜSABIQƏ ELAN EDIR

Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya     professor, 1 yer

Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə                     dosent, 1 yer

Bitkiçilik                                                     dosent, 2 yer

Texniki mexanika və qrafika                      dosent, 1 yer

Meşəçilik                                                   dosent, 1 yer

Bağçılıq                                                     dosent, 1 yer

                                                                 assistent, 1 yer

İctimai elmlər və multikulturalizm             baş müəllim, 1 yer

Mühasibat uçotu və audit                         baş müəllim, 1 yer

Gigiyena və qida təhlükəsizliyi                 baş müəllim, 1 yer

                                                                 assistent, 1 yer

Dillər                                                         baş müəllim, 1 yer

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı                      assistent, 1 yer

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi              asisstent, 1 yer

Mövcud Əsasnamənin tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 30 gün ərzində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim etmək lazımdır.

Ünvan: Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 450, tel.: 266-89-57.

REKTORLUQ.