Bir cümlə
Məlumat

Bir cümlə

Son 20 ildə...

Görülən bütün işlərin mahiyyəti və məqsədi daha da güclü dövlət, xalqımız üçün daha da yaxşı şərait yaratmaq olub ki, Azərbaycan vətəndaşları daim rifah içində, təhlükəsiz şəraitdə yaşasın və inkişaf etsin.