Bir cümlə
Məlumat

Bir cümlə

Son 20 ildə...

Xalqın maraqlarına zidd olan bütün əməllərə, xüsusilə də korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı kəskin mübarizə aparılıb, dövlət başçısının yürütdüyü siyasətə müstəsna dəstək verilib, Azərbaycanda hüquqi dövlət modeli formalaşdırılıb, bu prosesə ictimai maraq artırılıb, insan hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə təmin olunması ilə bağlı mühüm tədbirlər görülüb.