Bir cümlə
Məlumat

Bir cümlə

Son 20 ildə...

Milli maraqları hər şeydən uca tutan Liderin ətrafında sıx birləşmiş xalqımız bütün dünyaya öz sözünü dedi, beynəlxalq münasibətlərdə formalaşmış stereotipləri sındırdı və düşməni diz çökdürərək tarixi ədaləti bərpa etdi.