“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Qanun

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 10-cu və 27-ci bəndlərini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 2, maddə 79; 2009, № 6, maddə 400, № 7, maddə 517; 2016, № 3, maddələr 394, 421; 2017, № 7, maddə 1310; 2019, № 1, maddə 31; 2020, № 7, maddə 825, № 12 (I kitab), maddə 1437; 2023, № 2, maddə 163; № 4, maddə 451) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2.1.5-1-ci maddə ləğv edilsin.

2. 2.1.9-cu maddədə “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra – Mərkəzi Bank)” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 2.1.10-cu, 4.1.9-cu maddələrdə, 6.3-cü maddənin birinci cümləsində, 6.7-ci və 7.1-ci maddələrin ikinci cümlələrində, 7.2.1-ci, 7.2.2-ci, 10.1.9-cu, 10.1.13-cü, 12.2-ci, 13.2-ci, 14.3-cü, 19.4-cü, 22.3.2-ci, 27.13-cü maddələrdə, 28.1-ci maddənin birinci cümləsində, 29.1-ci və 30.2-ci maddələrdə ismin müvafiq hallarında “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri ismin müvafiq hallarında “Mərkəzi Bank” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. 3.3-cü maddədə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında (bundan sonra – Mərkəzi Bank)” sözləri “Mərkəzi Bankda” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. 3.4-cü maddədən ismin müvafiq hallarında “, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri çıxarılsın.

6. 6.2-ci maddədən “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının bir nümayəndəsi,” sözləri çıxarılsın və həmin maddədə “bir” sözü “iki” sözü ilə əvəz edilsin.

7. 8-ci maddə üzrə:

7.1. 8.1.17-ci maddədən “və ya ləğvedici” sözləri çıxarılsın və həmin maddədə “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının” sözləri “Mərkəzi Bankın” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.2. 8.1.20-ci maddədən “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı və” sözləri çıxarılsın.

8. 9.2-ci maddədə “qulluq mənafeyi əleyhinə” sözləri “korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlərə” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. 21-ci maddə üzrə:

9.1. adından “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı,” sözləri çıxarılsın;

9.2. 21.1.1-ci və 21.1.2-ci maddələrdən “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına və” sözləri çıxarılsın;

9.3. 21.2-ci maddədən “, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının” sözləri çıxarılsın;

9.4. 21.3-cü, 21.5-ci maddələrdə, 21.6-cı maddənin birinci və ikinci cümlələrində ismin müvafiq hallarında “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri ismin müvafiq hallarında “Mərkəzi Bank” sözləri ilə əvəz edilsin;

9.5. 21.4-cü maddənin birinci abzasında “maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı” sözləri “Mərkəzi Bank” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin abzasdan “aşağıdakılar barədə” sözləri çıxarılsın.

10. 22.4-cü maddədən “, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına” sözləri çıxarılsın.

11. 28.5-ci maddənin birinci və ikinci cümlələrində “90” rəqəmləri “30” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bakı şəhəri, 6 iyul 2023-cü il.