Tender elanları
Reklam və elanlar

Tender elanları

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİ SSD YADDAŞ QURĞUSU VƏ RƏNGLİ LAZER PRİNTERİN SATINALINMASINA (E-KOTİROVKA) DƏVƏT EDİR

Kotirovkada iştirak haqqı: 100 manat

İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;

- Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektinə aid edilməsi barədə müvafiq dövlət statistika orqanından arayış;

- Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması. (yüklülük barədə);

- Nizamnamə, rekvizitlər, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə;

- Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- Müvafiq sahibkalıq fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması barədə sənəd.

İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri və təklifi 16.08.2022-ci il saat 20:00-a qədər təqdim etməlidirlər.

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 17.08.2022-ci il tarixdə saat 09:00-da.

QEYD: Kotirovka sorğusunda iştirak, qiymətləndirilmə və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada Dövlət Satınalmaları Vahid İnternet PORTALI vasitəsilə aparılır.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİ FIREWALLAVADANLIĞININ SATINALINMASINA (E-KOTİROVKA) DƏVƏT EDİR

Kotirovkada iştirak haqqı: 100 manat

İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;

- Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektinə aid edilməsi barədə müvafiq dövlət statistika orqanından arayış;

- Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması. (yüklülük barədə);

- Nizamnamə, rekvizitlər, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə;

- Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- Təklif göndərən şirkətlər təklifdə avadanlıq istehsalçısı, avadanlığın modeli, avadanlığın istehsal nömrəsi (part number) və seriya nömrəsi (serial number) barədə məlumatı əks etdirməlidirlər;

- Təklif göndərən şirkətlər məhsul üzrə "İstehsalçı Tərəfindən Avtorizasiya Forması" ("MAF" Manufacturer Authorization Form) təqdim etməlidir.

İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri və təklifi 16.08.2022-ci il saat 20:00-a qədər təqdim etməlidirlər.

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 17.08.2022-ci il tarixdə saat 09:00-da.

QEYD: Kotirovka sorğusunda iştirak, qiymətləndirilmə və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada Dövlət Satınalmaları Vahid İnternet PORTALI vasitəsilə aparılır.