TENDER ELANLARI
Reklam və elanlar

TENDER ELANLARI

"Təmir-Tikinti N.H." Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2021-ci ilin yekunlarına dair

İLLİK  HESABATI

2.1.1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi - "Təmir-Tikinti N.H." Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. VÖEN 1700237741. Səhm buraxılışının dövlət buraxılış qeydiyyat tarixi 06.07.2001-ci il və nömrəsi - 1010203K,

2.1.2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer - "Təmir-Tikinti N.H." ASC, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ö.F.Nemanzadə, 48 ünvanda yerləşir.

2.1.3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitentin hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları - cəmiyyətin firma adında və təşkilati-hüquqi formasında heç bir dəyişiklik olmamışdır.

2.1.4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar - yoxdur.

2.1.5. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti - yoxdur.

2.1.6. Emitentin şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı - yoxdur.

2.1.7. Emitentin məşğul olduğu sahə - icarədən xidmət.

2.1.8. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri - yoxdur.

2.1.9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər - icarə sahələri.

2.1.10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası - 6 nəfər.

2.1.11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı - Direktorlar Şurası (Müşahidə Şurası) sədri Əliyev Ümid Famil oğlu, Direktorlar Şurası (Müşahidə Şurasının) üzvləri Soltanov Tahir Ağahüseyn oğlu və Şəfiyev Knyaz Fəxrəddin oğlu. İcra orqanı İdarə heyətinin sədri Nəsirov Hüseyn Əmirhüseyn oğlu. Audit komitəsi yoxdur.

2.1.12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı - cəmiyyətin 300 səhmdarı vardır - fiziki şəxs.

2.1.13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı - nizamnamə kapitalının beş faiz və daha artıq səhmlərə malik olan iki fiziki şəxs vardır:

1) Nəsirov Hüseyn Əmirhüseyn oğlu - 29892 səhm, 18,99%

2) Nəsirova Sevil Məcid qızı - 108109 səhm, 68,69%

2.1.14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər - yoxdur.

2.1.15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat - səhmdar cəmiyyətin səhmdarlarının hesabat ili ərzində bir ümumi yığıncağı keçirilmişdir.

2.1.15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı) - Yığıncaq 24 iyun 2022-ci il tarixində Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ö.F.Nemanzadə 48 ünvanda keçirilmişdir.

2.1.15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar - ümumi yığıncaqda cəmiyyətin hesabat dövründəki fəaliyyətinə qənaətbəxş qiymət verilməsi qərara alındı və mənfəətin keçmiş illərin zərəri hesabına silinməsi qərara alındı.

2.1.16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızlarının hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir) - 157375 adlı adi səhm.

2.1.16.1. İnvestisiya qiymətli kağızının növü və forması - adi adlı səhm, sənədsiz

2.1.16.2. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi - 1010203K, qeydiyyat tarixi 06.07.2001-ci il.

2.1.16.3. İnvestisiya qiymətli kağızlarının miqdarı və nominal dəyəri - 157375 adi adlı səhm və nominal dəyəri - 2.00 manat.

2.1.16.4. İnvestisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının məcmu nominal dəyəri - 314750,00 manat.

2.1.16.5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərinin məbləği göstərilir) - Səhmdarlara dividend ödənilməmişdir.

2.1.16.6. Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi - yoxdur.

2.1.16.7. İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda) - yoxdur.

2.1.17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumat - yoxdur.

2.1.17.1. Əqdin məbləği - yoxdur.

2.1.17.2. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi - yoxdur.

2.1.18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər - yoxdur.

2.1.18.1. Bağlanmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği - yoxdur.

2.1.18.2. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitent aidiyyət əlaqəsi - yoxdur.

2.1.19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi - 24 iyun 2022-ci il.

2.1.20. Hesabatın açıqlanma mə

nbəyi haqqında məlumat - "Respublika" qəzetində dərc ediləcək.

İdarə heyətinin sədri: Nəsirov H.Ə.


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi 2022-ci ildə Ümumtəhsil məktəblərinin yüksəksürətli internet şəbəkəsinə çıxışının təmin olunması, o cümlədən pandemiya dövründə şagirdlərin təhsilə cəlb olunmasını təmin etmək məqsədilə distant təhsilin təşkili ilə əlaqədar məktəblərin fiber optik kabellə internetə qoşulması işlərinin satınalınması üzrə

TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR

Təkliflər sorğusu aşağıdakı predmet üzrə keçirilir:

Predmet: Ümumtəhsil məktəblərinin yüksəksürətli internet şəbəkəsinə çıxışının təmin olunması, o cümlədən pandemiya dövründə şagirdlərin təhsilə cəlb olunmasını təmin etmək məqsədilə distant təhsilin təşkili ilə əlaqədar məktəblərin fiber optik kabellə internetə qoşulması işlərinin satınalınması.

İştirakçılara təklif edilir ki, predmet üzrə təkliflər imzalanmış, möhürlənmiş, ikiqat bağlamada, yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, podratçının aidiyyəti işlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.

Təkliflər sorğusu ilə əlaqədar məlumat almaq üçün əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərsiniz.

Əlaqələndirici şəxs: Yusifov Murad Şəmsəddin oğlu.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti, 909-cu məhəllə.

Əlaqə nömrəsi: Telefon: (+99412) 599-02-37 (daxili: 2023), Faks: (+99412) 565-02-38, Email: [email protected]

Maraqlananlar tenderin Əsas şərtlər toplusunu (Əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba predmet üzrə 500,00 (beş yüz) AZN məbləğində vəsait ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti, 909-cu məhəllə.

Bank hesabı: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi

Büdcə səviyyəsinin kodu: 7

Büdcə təsnifatının kodu: 142330

Hesab №: AZ73CTRE00000000000002168503

VÖEN: 1501267101

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

VÖEN: 1401555071

Kod: 210005

Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.I.F.T. BIK CTREAZ22.

Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri (rəsmi blankda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər.

1-Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün yazılı müraciət,

2-İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi (ödəniş qəbzi),

3-Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında 2022-ci il iyul-avqust aylarında təsdiq edilmiş surəti,

4-Uçot vahidlərinin dövlət reyestrinə daxil edilməsi haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında 2022-ci il iyul-avqust aylarında təsdiq edilmiş surəti,

5-Nizamnaməsinin (Əsasnaməsinin) notariat qaydasında 2022-ci il iyul-avqust aylarında təsdiq edilmiş surəti,

 6-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, həmçinin vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış 2022-ci il,

7-Son bir ildəki maliyyə fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti,

8.0-Son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı,

8.1-Bank rekvizitləri

9-Tender iştirakçısının satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olmasının təsdiqi kimi kiçik, orta, yaxud hüquqi şəxslər birliyinin daxilində mikro sahibkarlıq subyekti olması haqqında müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş arayış (malgöndərən uçotda olduğu Statistika orqanından alır);

10-Məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-olunmaması barədə arayış,

11-İşin icrası ilə bağlı subpodratçı qismində başqa firmalardan istifadə olunub-olunmayacağı barədə məlumat (əgər istifadə olunacaqsa həmin firma ilə iddiaçı arasında bu barədə tərtib olunmuş razılaşma sənədinə "Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi" tərəfindən verilmiş razılıq məktubunun surəti də əlavə olunmalıdır),

12-İddiaçının ixtisas uyğunluğu barədə sənədlər

12.1-texniki imkanlara uyğun olması

12.2-kadr potensialı haqqında məlumat (müəssisənin ştat cədvəli, cəlb olunacaq işçilərin təhsili, peşəkarlığı, təcrübəsi haqqında məlumat).

13-Tender təklifləri zərflər açıldığı gündən sonra ən azı 40 (qırx) bank günü müddətində qüvvədə qalmalıdır.

14-Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender təklifinin qiymətinin 1 (bir) %-i həcmində tender təklifinin təminatı-bank zəmanəti (Təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır). Qeyd: Xarici şirkətlər tender prosedurunda iştirak etmək istədikdə, onların Azərbaycanda nümayəndəliyinin olmasını təsdiq edən sənədlər.

İddiaçılar təkliflər sorğusuna dair təkliflərini qapalı, möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində əsli və surəti yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təkliflərinin əsli və surəti arasında fərqlər olduqda üstünlük üzərində əsli sözü yazılmış nüsxəyə veriləcəkdir.iddiaçıların təkliflər sorğusu üzrə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. Mətnlər arasında fərq aşkar edilərsə, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.İddiaçılar öz təkliflərini Əsas şərtlər toplusunda göstərilən müddəalara uyğun hazırlamalıdır. İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün 11.08.2022-ci il saat 17:00-dək Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti, 909-cu məhəllə Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinə təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.İddiaçıların təklifləri 12.08.2022-ci il saat 17:00-da iddiaçıların və ya onların səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti, 909 cu məhəllə Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsində açılacaqdır. Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə onların təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və təkliflər elan ediləcəkdir.


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi 2022-ci ildə vahid Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinin genişləndirilməsi və  yeni qoşulmalar üçün kabel şəbəkə avadanlıqlarının proqram təminatının,  həmçinin İP telefoniya avadanlıqlarının satınalınması üzrə

TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR

Təkliflər sorğusu aşağıdakı predmet üzrə keçirilir:

Predmet: vahid Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinin genişləndirilməsi və yeni qoşulmalar üçün kabel şəbəkə avadanlıqlarının proqram təminatının, həmçinin İP telefoniya avadanlıqlarının satınalınması.

İştirakçılara təklif edilir ki, predmet üzrə təkliflər imzalanmış, möhürlənmiş, ikiqat bağlamada, yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, podratçının aidiyyəti işlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.

Təkliflər sorğusu ilə əlaqədar məlumat almaq üçün əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərsiniz.

Əlaqələndirici şəxs: Yusifov Murad Şəmsəddin oğlu.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti, 909-cu məhəllə.

Əlaqə nömrəsi: Telefon: (+99412) 599-02-37 (daxili: 2023), Faks: (+99412) 565-02-38, Email: [email protected]

Maraqlananlar tenderin Əsas şərtlər toplusunu (Əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba predmet üzrə 1000,00 (bir min) AZN məbləğində vəsait ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti, 909-cu məhəllə.

Bank hesabı: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi

Büdcə səviyyəsinin kodu: 7

Büdcə təsnifatının kodu: 142330

Hesab №: AZ73CTRE00000000000002168503

VÖEN: 1501267101

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

VÖEN: 1401555071

Kod: 210005

Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.I.F.T. BIK CTREAZ22.

Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri (rəsmi blankda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər.

1-Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün yazılı müraciət,

2-İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi (ödəniş qəbzi),

3-Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında 2022-ci il iyul-avqust aylarında təsdiq edilmiş surəti,

4-Uçot vahidlərinin dövlət reyestrinə daxil edilməsi haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında 2022-ci il iyul-avqust aylarında təsdiq edilmiş surəti,

5-Nizamnaməsinin (Əsasnaməsinin) notariat qaydasında 2022-ci il iyul-avqust aylarında təsdiq edilmiş surəti,

 6-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, həmçinin vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış 2022-ci il,

7-Son bir ildəki maliyyə fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti,

8.0-Son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı,

8.1-Bank rekvizitləri

9-Tender iştirakçısının satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olmasının təsdiqi kimi kiçik, orta, yaxud hüquqi şəxslər birliyinin daxilində mikro sahibkarlıq subyekti olması haqqında müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş arayış (malgöndərən uçotda olduğu Statistika orqanından alır);

10-Məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-olunmaması barədə arayış,

11-İşin icrası ilə bağlı subpodratçı qismində başqa firmalardan istifadə olunub-olunmayacağı barədə məlumat (əgər istifadə olunacaqsa həmin firma ilə iddiaçı arasında bu barədə tərtib olunmuş razılaşma sənədinə "Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi" tərəfindən verilmiş razılıq məktubunun surəti də əlavə olunmalıdır),

12-İddiaçının ixtisas uyğunluğu barədə sənədlər

12.1-texniki imkanlara uyğun olması

12.2-kadr potensialı haqqında məlumat (müəssisənin ştat cədvəli, cəlb olunacaq işçilərin təhsili, peşəkarlığı, təcrübəsi haqqında məlumat).

13-Tender təklifləri zərflər açıldığı gündən sonra ən azı 40 (qırx) bank günü müddətində qüvvədə qalmalıdır.

14-Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender təklifinin qiymətinin 1 (bir) %-i həcmində tender təklifinin təminatı-bank zəmanəti (Təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır). Qeyd: Xarici şirkətlər tender prosedurunda iştirak etmək istədikdə, onların Azərbaycanda nümayəndəliyinin olmasını təsdiq edən sənədlər.

İddiaçılar təkliflər sorğusuna dair təkliflərini qapalı, möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində əsli və surəti yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təkliflərinin əsli və surəti arasında fərqlər olduqda üstünlük üzərində əsli sözü yazılmış nüsxəyə veriləcəkdir.iddiaçıların təkliflər sorğusu üzrə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. Mətnlər arasında fərq aşkar edilərsə, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.İddiaçılar öz təkliflərini Əsas şərtlər toplusunda göstərilən müddəalara uyğun hazırlamalıdır. İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün 11.08.2022-ci il saat 15:00-dək Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti, 909-cu məhəllə Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinə təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 12.08.2022-ci il saat 15:00-da iddiaçıların və ya onların səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti, 909 cu məhəllə Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsində açılacaqdır. Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə onların təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və təkliflər elan ediləcəkdir.