BİLDİRİŞ
Reklam və elanlar

BİLDİRİŞ

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Kürdəmir Bölgə Şöbəsi tərəfindən 8 oktyabr 2009-cu il tarixdə 300009-Q2-0009 saylı şəhadətnamə ilə Dövlət Qeydiyyatına alınmış "Yenikənd" Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN 5700294731) və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Kürdəmir Bölgə Şöbəsi tərəfindən 25 iyun 2009-cu il tarixdə 300009-Q2-0002 saylı şəhadətnamə ilə Dövlət Qeydiyyatına alınmış "Topalhəsənli" Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN 5700287011) və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Kürdəmir Bölgə Şöbəsi tərəfindən 8 oktyabr 2009-cu il tarixdə 300009-Q2-0008 saylı şəhadətnamə ilə Dövlət Qeydiyyatına alınmış "Şahbəyli" Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN 5700294861) birləşərək onların bazasında hüquqi varisi olan "Şirvan" Sudan İstifadəedənlər Birliyi yaradılır.

Ünvan: Kürdəmir rayonu, Topalhəsənli kəndi.