TENDER ELANLARI
Reklam və elanlar

TENDER ELANLARI

TENDERDƏ İŞTİRAKA DƏVƏT

28.03.2022-ci il tarixdən "Baklift-2" İxtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsi lift ehtiyat hissələrinin satınalınması üzrə Açıq tender elan edir

Tender 1 lotda keçirilir.

LOT-1. Lift ehtiyat hissələrinin satınalınması

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, http://www.etender.gov.az - dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet Portalı vasitəsilə əldə edə bilərlər.

Hər bir iddiaçı tenderdə iştirak haqqı kimi:

LOT-1.  – 350 manat

məbləğində pul vəsaitini aşağıdakı bank hesabına köçürməlidir:

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər.

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab AZ84IBAZ38060019449789875206

VÖEN 1600252451

Bank  "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin Nərimanov filialı

Kodu 805540

VÖEN 9900001881

M/H     AZ03NABZ01350100000000002944

SWIFT IBAZAZ2X

İddiaçılar tərəfindən ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri dövlət satınalmalarının vahid internet Portalı vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə sənəd;

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti (bir ildən az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, həmin dövrü əhatə edən maliyyə hesabatının surəti);

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı (bir ildən az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, həmin dövrü əhatə edən bank arayışı);

- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə), ünvan və bank rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma müqaviləni imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd (vəzifəyə təyin edilməsi barədə əmrin təsdiq olunmuş surəti və ya müvafiq səlahiyyətin verilməsi barədə etibarnamə);

- iddiaçının analoji iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər, təqdim olunacaq malların mənşə və uyğunluq sertifikatları;

- tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər;

- iddiaçının tender təklifi. Təkliflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır;

- iddiaçının tender təklifinin bank təminatı (zərflər açıldığı gündən ən azı 60 bank günü müəyyən edilir və təklifin qiymətinin ən azı 1 (bir)%-ni təşkil etməlidir).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə iştirak etmək istəyirsə, konsorsium barədə müqavilə və ya razılaşma, eləcə də konsorsium iştirakçısı olan bütün şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və tender təklifinin bank təminatı istina olmaqla) 18 aprel 2022-ci il saat 12:00-dək, tender təklifini və tender təklifinin bank təminatını isə 26 aprel 2022-ci il saat 12:00-dək dövlət satınalmalarının vahid internet Portalı vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet Portalında nəzərə alınmayacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 27 aprel 2022-ci il saat 12:00-da dövlət satınalmalarının vahid internet Portalı vasitəsilə elektron qaydada açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL VASİTƏSİLƏ aparılır.


Bölmə-1. Açıq tenderin şərtləri

Tender elektron formada keçirilir

İşin adı: Ağdam rayon ərazisində yolların əsaslı təmiri işləri

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini elektron formada www.etender.gov.az saytına yükləsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar. Tender "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

İddiaçının Azərbaycan Respublikasının qeydiyyatı zəruridir.

1. İddiaçının vergi şəhadətnaməsinin surəti

2. Nizamnaməsinin təsdiq edilmiş surəti

3. Dövlət reyestrindən çıxarışın surəti

4. Müvafiq işləri həyata keçirməyə icazə verən lisenziya

5. Asan xidmətdən elektron şəxsiyyət vəsiqənin surəti

6. İddiaçının gördüyü işlərə dair məlumatların surəti

7. İddiaçının bank rekvizitləri haqqında məlumat

8. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

9. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş mənfəət vergisi bəyannaməsinin surəti

10. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsindən sahibkarlıq subyekti haqqında arayış

11. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış

12. İddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış (müvafiq vergilər idarəsi)

13. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)

14. Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

İddiaçı tikinti-quraşdırma işlərinə və avadanlıqlara aid xərclərin (üstəlik, xərclər, plan yığımı, müvəqqəti bina və qurğuların dəyəri daxil edilməklə), vergilərin, rüsumların, lisenziya haqlarının və digər ödənişlərin (nəzərdə tutulmayan işlər üzrə risklər) aparılmasına məsuliyyət daşıyır və göstərilən xərcləri verilmiş təklifdə nəzərə almalıdır.

Tikinti təşkilatları ixtisas dərəcələrinin artırılması məqsədilə birləşə də bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədlər (tender təklifi, bank təminatı və tikinti işlərinin qrafiki istisna olmaqla) 18.04.2022-ci il tarixdə saat 9:42-dək, tender təklifi, bank təminatı 26.04.2022-ci il saat 9:00-dək Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalı (www.etender.gov.az) vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 27.04.2022-ci il saat 8:42-də Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalında onlayn formatda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.

Əlaqə telefonu: (026) 325-00-06

Faks: (026) 325-00-05

Əlaqələndirici şəxs: İlkin Aslanov

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin aşağıdakı hesabına 350 (üç yüz əlli) manat məbləğində olan vəsaitləri məqsədli maliyyələşdirmə şəklində köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu yuxarıda qeyd olunan internet ünvanından əldə edə bilərlər. Tender sənədləri üçün köçürülmüş vəsait (iştirak haqqı) heç bir halda geri qaytarılmır.

İştirak haqqı: 350,00 (üç yüz əlli) manat.


Bölmə-1. Açıq tender şərtlər

Tender elektron formada keçirilir

İşin adı:  Ağdam rayon ərazisində abadlaşdırma (yaşıllaşdırma) xidmətlərinin ödənilməsi işləri

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini elektron formada www.etender.gov.az saytına yükləsinlər.Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.Tender "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

İddiaçının Azərbaycan respublikasının qeydiyyatı zəruridir

1. İddiaçının vergi şəhadətnaməsinin surəti

2. Nizamnaməsinin təsdiq edilmiş surəti;

3. Dövlət reysterindən çıxarışın surəti

4. Müvafiq işləri həyata keçirməyə icazə verən lisenziya;

5. Asan xidmətdən elektron  şəxsiyyət vəsiqənin sürəti.

6. İddiyaçının gördüyü işlərə dair məlumatların sürəti.

7. İddiaçının bank rekvizitləri haqqında məlumat;

8. İddiaçının son bir ildəki maliyyə v

əziyyəti haqqında bank arayışı;

9. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş mənfəət vergisi bəyannaməsinin surəti;

10. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsindən sahibkarlıq subyekti haqqında arayış;

11. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış

12. İddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış (müvafiq vergilər idarəsi);

13. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

14. Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

İddiaçı, tikinti-quraşdırma işlərinə və avadanlıqlara aid  xərclərin (üstəlik xərclər, plan yığımı, müvəqqəti bina və qurğuların dəyəri daxil etməklə),  vergilərin, rüsumların, lisenziya haqlarının və digər ödənişlərin (nəzərdə tutulmayan işlər üzrə risklər) aparılmasına məsuliyyət daşıyır və göstərilən xərcləri verilmiş təklifdə nəzərə almalıdır.

Tikinti təşkilatları ixtisas dərəcələrinin artırılması məqsədilə birləşə də bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədlər (tender təklifi, bank təminatı və tikinti işlərinin qrafiki istisna olmaqla) 18.04.2022-ci il tarixdə saat 16:00-dək, tender təklifi, bank təminatı 26.04.2022-ci il saat 16:00-dək Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalı (www.etender.gov.az)vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 27.04.2022-ci il saat 16:00-da Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalında onlayn formatda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak etməküçün müraciət edə bilərlər.

Əlaqə telefonu: (026) 325 00 06

Faks:  (026) 325 00 05

Əlaqələndirici şəxs - İlkin Aslanov

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin aşağıdakı hesabına 250 (iki yüz əlli) manat məbləğində olan vəsaitləri məqsədli maliyyələşdirmə şəklində köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu yuxarıda qeyd olunan internet ünvandan əldə edə bilərlər. Tender sənədləri üçün köçürülmüş vəsait (iştirak haqqı) heç bir halda geri qaytarılmır.

İştirak haqqı : 250,00 (iki yüz əlli) manat.


Bölmə-1. Açıq tender şərtlər

Tender elektron formada keçirilir

İşin adı:  Ağdam rayon ərazisində abadlıq işlərinin görülməsi

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini elektron formada www.etender.gov.az saytına yükləsinlər.Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.Tender "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

İddiaçının Azərbaycan respublikasının qeydiyyatı zəruridir

1. İddiaçının vergi şəhadətnaməsinin surəti

2. Nizamnaməsinin təsdiq edilmiş surəti;

3. Dövlət reysterindən çıxarışın surəti

4. Müvafiq işləri həyata keçirməyə icazə verən lisenziya;

5. Asan xidmətdən elektron  şəxsiyyət vəsiqənin sürəti.

6. İddiyaçının gördüyü işlərə dair məlumatların sürəti.

7. İddiaçının bank rekvizitləri haqqında məlumat;

8. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

9. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş mənfəət vergisi bəyannaməsinin surəti;

10. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsindən sahibkarlıq subyekti haqqında arayış;

11. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış

12. İddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış (müvafiq vergilər idarəsi);

13. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

14. Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

İddiaçı, tikinti-quraşdırma işlərinə və avadanlıqlara aid  xərclərin (üstəlik xərclər, plan yığımı, müvəqqəti bina və qurğuların dəyəri daxil etməklə),  vergilərin, rüsumların, lisenziya haqlarının və digər ödənişlərin (nəzərdə tutulmayan işlər üzrə risklər) aparılmasına məsuliyyət daşıyır və göstərilən xərcləri verilmiş təklifdə nəzərə almalıdır.

Tikinti təşkilatları ixtisas dərəcələrinin artırılması məqsədilə birləşə də bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədlər (tender təklifi, bank təminatı və tikinti işlərinin qrafiki istisna olmaqla) 18.04.2022-ci il tarixdə saat 16:00-dək, tender təklifi, bank təminatı 26.04.2022-ci il saat 16-00-dək Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalı (www.etender.gov.az)vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 27.04.2022-ci il saat 16:00-da Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalında onlayn formatda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak etməküçün müraciət edə bilərlər.

Əlaqə telefonu: (026) 325 00 06

Faks:  (026) 325 00 05

Əlaqələndirici şəxs - İlkin Aslanov

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər

Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin aşağıdakı hesabına 250(iki yüz əlli) manat məbləğində olan vəsaitləri məqsədli maliyyələşdirmə şəklində köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu yuxarıda qeyd olunan internet ünvandan əldə edə bilərlər. Tender sənədləri üçün köçürülmüş vəsait (iştirak haqqı) heç bir halda geri qaytarılmır.

İştirak haqqı : 250,00 (iki yüz əlli) manat.


Bölmə-1. Açıq tenderin şərtləri

Tender elektron formada keçirilir.

İşin adı: Ağdam rayon İmamqulubəyli kənd ərazisində abadlıq işlərinin görülməsi.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini elektron formada www.etender.gov.az saytına yükləsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar. Tender "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

İddiaçının Azərbaycan Respublikasının qeydiyyatı zəruridir.

1. İddiaçının vergi şəhadətnaməsinin surəti

2. Nizamnaməsinin təsdiq edilmiş surəti

3. Dövlət reyestrindən çıxarışın surəti

4. Müvafiq işləri həyata keçirməyə icazə verən lisenziya

5. Asan xidmətdən elektron şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

6. İddiaçının gördüyü işlərə dair məlumatların surəti

7. İddiaçının bank rekvizitləri haqqında məlumat

8. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

9. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş mənfəət vergisi bəyannaməsinin surəti

10. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsindən sahibkarlıq subyekti haqqında arayış

11. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış

12. İddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış (müvafiq vergilər idarəsi)

13. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)

14. Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

İddiaçı tikinti-quraşdırma işlərinə və avadanlıqlara aid xərclərin (üstəlik xərclər, plan yığımı, müvəqqəti bina və qurğuların dəyəri daxil edilməklə), vergilərin, rüsumların, lisenziya haqlarının və digər ödənişlərin (nəzərdə tutulmayan işlər üzrə risklər) aparılmasına məsuliyyət daşıyır və göstərilən xərcləri verilmiş təklifdə nəzərə almalıdır.

Tikinti təşkilatları ixtisas dərəcələrinin artırılması məqsədilə birləşə də bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi, bank təminatı və tikinti işlərinin qrafiki istisna olmaqla) 18.04.2022-ci il tarixdə saat 11:30-dək, tender təklifi, bank təminatı 26.04.2022-ci il saat 12:00-dək Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalı (www.etender.gov.az) vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 27.04.2021-ci il saat 12:00-da Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalında onlayn formatda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.

Əlaqə telefonu: (026) 325 00 06

Faks: (026) 325 00 05

Əlaqələndirici şəxs - İlkin Aslanov

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin aşağıdakı hesabına 250 (iki yüz əlli) manat məbləğində olan vəsaitləri məqsədli maliyyələşdirmə şəklində köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu yuxarıda qeyd olunan internet ünvanından əldə edə bilərlər. Tender sənədləri üçün köçürülmüş vəsait (iştirak haqqı) heç bir halda geri qaytarılmır.

İştirak haqqı: 250.00 (iki yüz əlli) manat.


Bölmə-1. Açıq tenderin şərtləri

Tender elektron formada keçirilir

İşin adı: Ağdam rayon Quzanlı qəsəbəsi daş evlər adlanan ərazidə yaşayış evlərinin təmiri işləri

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini elektron formada www.etender.gov.az saytına yükləsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.Tender "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

İddiaçının Azərbaycan Respublikasının qeydiyyatı zəruridir.

1. İddiaçının vergi şəhadətnaməsinin surəti

2. Nizamnaməsinin təsdiq edilmiş surəti

3. Dövlət reyestrindən çıxarışın surəti

4. Müvafiq işləri həyata keçirməyə icazə verən lisenziya

5. Asan xidmətdən elektron şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

6. İddiaçının gördüyü işlərə dair məlumatların surəti

7. İddiaçının bank rekvizitləri haqqında məlumat

8. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

9. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş mənfəət vergisi bəyannaməsinin surəti

10. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsindən sahibkarlıq subyekti haqqında arayış

11. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış

12. İddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış (müvafiq vergilər idarəsi)

13. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

14. Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

İddiaçı tikinti-quraşdırma işlərinə və avadanlıqlara aid xərclərin (üstəlik xərclər, plan yığımı, müvəqqəti bina və qurğuların dəyəri daxil edilməklə), vergilərin, rüsumların, lisenziya haqlarının və digər ödənişlərin (nəzərdə tutulmayan işlər üzrə risklər) aparılmasına məsuliyyət daşıyır və göstərilən xərcləri verilmiş təklifdə nəzərə almalıdır.

Tikinti təşkilatları ixtisas dərəcələrinin artırılması məqsədilə birləşə də bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi, bank təminatı və tikinti işlərinin qrafiki istisna olmaqla) 18.04.2022-ci il tarixdə saat 14:00-dək, tender təklifi, bank təminatı 26.04.2022-ci il saat 14:00-dək Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalı (www.etender.gov.az) vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 27.04.2022-ci il saat 14:00-da Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalında onlayn formatda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.

Əlaqə telefonu: (026) 325 00 06

Faks: (026) 325 00 05

Əlaqələndirici şəxs - İlkin Aslanov

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin aşağıdakı hesabına 250 (iki yüz əlli ) manat məbləğində olan vəsaitləri məqsədli maliyyələşdirmə şəklində köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu yuxarıda qeyd olunan internet ünvanından əldə edə bilərlər. Tender sənədləri üçün köçürülmüş vəsait (iştirak haqqı) heç bir halda geri qaytarılmır.

İştirak haqqı : 250,00 (iki yüz əlli) manat.