Kotirovka
Reklam və elanlar

Kotirovka

ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ PENİTENSİAR XİDMƏTİ 2021-ci İLDƏ BƏDİİ TƏRTİBAT İŞLƏRİ VƏ PORTRETLƏRİN SATINALINMASI İŞLƏRİNİN  SATIN ALINMASI ÜÇÜN

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR

Bədii tərtibat işləri və portretlərin  satın alınması

Bədii tərtibat işləri və portretlərin satın alınması ilin sonunadək başa çatdırılmalıdır.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün iddiaçılar 130 (yüz otuz) manat məbləğində pul vəsaitini aşağıdakı hesaba köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu tender komissiyasından ala bilərlər.

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin 1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi

Kod: 210005

VÖEN: 1401555071

Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT CTREAZ22

Alanın adı: Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti

Alanın vöeni: 1700246911

Alanın hesabı:

AZ63CTRE00000000000002478501

D 3. Büdcə təsnifatının kodu: 142330

D 4. Büdcə səviyyəsinin kodu: 7 fond 7

Təyinat: depozit

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

Kotirovka sorğusu proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün Qanunun 28.1-ci maddəsində uyğun olaraq, 23.11.2021-ci il saat 10:00-a qədər aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

8. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

9. Kotirovka sorğusunda iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

10. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

11. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

12. İddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

13. İddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.

14. Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır, notariat qaydada təsdiq edilməlidir). İddiaçılar kotirovka sorğusu ilə bağlı sualları mail ([email protected]) vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda təklifləri 23.11.2021-ci il saat 10:00-a qədər möhürlü zərfdə təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 24.11.2021-ci il il saat 10:00-da açılacaqdır. İddiaçılara açılışın nəticələri ilə bağlı iclas protokolu təqdim ediləcəkdir.


ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ PENİTENSİAR XİDMƏTİ 2021-Cİ İLDƏ MƏTBƏX LƏVAZİMATLARI VƏ QABLARIN SATINALINMASI İŞLƏRİNİN SATIN ALINMASI ÜÇÜN

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR

Mətbəx ləvazimatları və qabların satın alınması

Mətbəx ləvazimatları və qabların satın alınması ilin sonunadək başa çatdırılmalıdır.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün iddiaçılar 130 (yüz otuz) manat məbləğində pul vəsaitini aşağıdakı hesaba köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu tender komissiyasından ala bilərlər.

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin 1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi

Kod: 210005

VÖEN: 1401555071

Müxbir hesab:

AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT CTREAZ22

Alanın adı: Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti

Alanın vöeni: 1700246911

Alanın hesabı: AZ63CTRE00000000000002478501

D 3. Büdcə təsnifat

ının kodu: 142330

D 4. Büdcə səviyyəsinin kodu: 7 fond 7

Təyinat: depozit

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

Kotirovka sorğusu proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün Qanunun 28.1-ci maddəsində uyğun olaraq, 23.11.2021-ci il saat 10:00-a qədər aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

1. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

2. Kotirovka sorğusunda iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

5. İddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

6. İddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.

7. Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır, notariat qaydada təsdiq edilməlidir). İddiaçılar kotirovka sorğusu ilə bağlı sualları mail ([email protected]) vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda təklifləri 23.11.2021-ci il saat 10:00-a qədər möhürlü zərfdə təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 24.11.2021-ci il il saat 10:00-da açılacaqdır. İddiaçılara açılışın nəticələri ilə bağlı iclas protokolu təqdim ediləcəkdir.