Ədalət və bərabərliyə sadiqlik
CƏMİYYƏT

Ədalət və bərabərliyə sadiqlik

İyunun 18-i Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd olunur. Bu gün ölkə daxilində insan hüquqları məsələlərinin təbliğinə həsr olunub. Həmin günün qeyd edilməsi Azərbaycanın ədalət, bərabərlik və bütün vətəndaşlar üçün azadlıq prinsiplərini dəstəkləmək, həmçinin onu həyata keçirmək üçün davamlı səylərinin sübutudur.

İnsan hüquqları və onların müdafiəsi bir çox səbəbə görə vacibdir. Bu hüquqların qorunması hər bir insanın dəyərini göstərir və hər kəsə hörmətlə, ədalətlə davranılmasını təmin edir. İnsan hüquqlarının təmin edilməsi ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə aparmaqla bərabərliyi təşviq etməkdir. İrqindən, cinsindən, milliyyətindən, dinindən və ya digər statusundan asılı olmayaraq fərdlərə bərabər imkanlar yaradır. İnsan hüquqları fərdi azadlıqları qoruyur, insanlara heç bir yersiz müdaxilə olmadan öz həyatları ilə bağlı seçim etmək imkanı verir. Təhsil və səhiyyə hüququ kimi insan hüquqlarının qorunması fərdlərə öz potensiallarını inkişaf etdirməyə və cəmiyyətə töhfələr verməyə imkan yaradır.

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 12 noyabrda qəbul edilən Konstitusiyası insan hüquqlarının və azadlıqlarının təminatını dövlətin ali məqsədi kimi önə çıxarıb. Azərbaycan Konstitusiyasının təxminən üçdəbiri birbaşa insan hüquq və azadlıqlarının təsbitinə və qorunmasına yönəlib. Hazırda ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının təmini istiqamətində baş verən əsaslı müsbət dəyişikliklər ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu islahatlar nəticəsində reallaşıb. Bu siyasəti uğurla davam etdirən ölkə başçısı İlham Əliyevin 2007-ci il 18 iyun tarixli sərəncamına əsasən, hər il 18 iyun Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd edilir. Bu da suveren ölkəmizin insan hüquqlarına verdiyi ali dəyərin təcəssümüdür.

Azərbaycan beynəlxalq insan hüquqları normalarına, o cümlədən BMT, Avropa Şurası və insan haqlarını müdafiə edən digər mühüm beynəlxalq qurumlara da üzvdür. Ölkəmizdə əsas məqsədlərdən biri əhali arasında insan hüquqları problemləri haqqında məlumatlılığın artırılmasıdır. Vətəndaşları öz hüquqları və onları qorumaq üçün mövcud mexanizmlər haqqında məlumatlandırmaq üçün tez-tez maarifləndirici tədbirlər keçirilir, seminarlar təşkil olunur.

Bu günün qeyd olunması həm də Azərbaycanın qlobal insan haqları hərəkatı ilə həmrəyliyini əks etdirir. Ölkəmizin beynəlxalq insan hüquqları müqavilə və konvensiyalarına sadiqliyini vurğulayır, insan hüquqlarının universal mədəniyyətini təşviq edir. Qanunvericilik bazalarının təkmilləşdirilməsi və insan hüquqları məsələlərində ictimaiyyətin məlumatlılığının artırılması kimi müxtəlif istiqamətlərdə irəliləyişlər əldə edilib. Azərbaycan hökuməti insan hüquqlarının müdafiəsini gücləndirmək üçün bir sıra layihə həyata keçirib. Müxtəlif qrupların, o cümlədən qadın, uşaq və əlillərin hüquqlarını qoruyan qanunların qəbul edilməsi, məhkəmə sistemini daha müstəqil və səmərəli etmək, hamı üçün ədalətli məhkəmə araşdırmalarını və ədaləti təmin etmək səyləri və insan hüquqlarına əhəmiyyətli maneə olan korrupsiyanın azaldılması üçün tədbirlər görülüb. İnsan haqları uğrunda mübarizədə təhsil əsas rol oynayır. Təhsil müəssisələrində bu prinsipləri bilən, ona əməl edən nəsil formalaşır.

Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günündə ədalətli cəmiyyətə nail olmaq yolunda atılan addımlar üzərində düşünmək, eyni zamanda qalan problemləri həll etmək üçün seçilmiş bir gündür. Məlumatlılığın, hesabatlılığın və beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqini davam etdirməklə Azərbaycan insan hüquqlarına sadiqliyini gücləndirir və bütün vətəndaşların bu hüquqlardan bəhrələnməsini təmin edir.

Nurcan SÜLEYMANOVA,

“Respublika”.