Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Reklam və elanlar

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Fakültələr üzrə boş olan vəzifələr:

Filologiya         - dekan;

Kafedralar üzrə boş olan vəzifələr:

1. Təhsilin pedaqogikası və metodikası          - kafedra müdiri; müəllim, 2 yer;

2. Psixologiya  - kafedra müdiri; baş müəllim, 2 yer;

3. Bədən tərbiyəsi və idman   - kafedra müdiri; müəllim, 1 yer;

4. Leksika və ölkəşünaslıq      - kafedra müdiri; müəllim, 3 yer;

5. Praktik xarici dillər  - kafedra müdiri; dosent, 1 yer; baş müəllim, 1 yer; müəllim, 3 yer;

6. İdarəetmə    - dosent, 1 yer; baş müəllim, 1 yer; müəllim, 3 yer;

7. İqtisadiyyat  - baş müəllim, 1 yer; müəllim, 3 yer;

8. Fizika           - dosent, 1 yer; müəllim, 1 yer, 0,75 şt;

9. Riyazi analiz            - dosent, 2 yer; dosent, 1 yer, 0,5 şt;

10. Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi          - dosent, 1 yer; baş müəllim, 2 yer; müəllim, 1 yer;

11. İnformatika və cəbr          - dosent, 1 yer, 0,5 şt; müəllim, 2 yer;

12. Sosial fənlər          - baş müəllim, 3 yer; müəllim, 1 yer;

13. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı - dosent, 1 yer; müəllim, 1 yer;

14. Ekologiya və təbiəti mühafizə       - baş müəllim, 1 yer,

15. Azərbaycan tarixi  - baş müəllim, 1 yer;

16. Ümumi tarix          - dosent, 2 yer; dosent, 1 yer, 0,5 şt; müəllim, 3 yer;

17. Musiqi fənləri         - baş müəllim, 1 yer;

18. Ümumi pedaqogika          - müəllim, 1 yer;

19. Botanika    - dosent, 1 yer; müəllim, 1 yer;

20. Kimya        - müəllim, 2 yer;

21. Anatomiya, fiziologiya və zoologiya         - dosent, 1 yer; müəllim, 2 yer;

22. Təsviri incəsənət   - müəllim, 1 yer;

23. Ümumi texniki fənlər və texnologiya        - dosent, 1 yer; müəllim, 1 yer;

24. Azərbaycan dili     - dosent, 1 yer, 0,5 şt; baş müəllim, 2 yer;

müəllim, 1 yer;

25. Ümumi riyaziyyat  - baş müəllim, 1 yer; müəllim, 1 yer;

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin 05.02.2018-ci il tarixli F-100 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş "Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması" və 07.08.1996-cı il tarixli 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş "Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında" Əsasnaməyə uyğun olaraq elan olunduğu gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.

ÜNVAN: AZ 2000, Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 429.

Gəncə Dövlət Universiteti, əsas bina (I)

Telefon: (022) 266-01-89